Sortimento


Pesquisar sortimento
PESQUISAR
COR
Kalanchoë Diamond® White Improved
Flores dobradas Branco
Kalanchoë Diamond® White
Flores dobradas Branco
Kalanchoë Diamond® Cream
Flores dobradas Cream
Kalanchoë Diamond® Salmon
Flores dobradas Laranja
Kalanchoë Diamond® Yellow
Flores dobradas Amarelo
Kalanchoë Diamond® Orange
Flores dobradas Laranja
Kalanchoë Diamond® Dark Orange
Flores dobradas Laranja
Kalanchoë Diamond® Red
Flores dobradas Vermelho
Kalanchoë Diamond® Purple
Flores dobradas Violeta
Kalanchoë Diamond® Dark Pink
Flores dobradas Rosa
Kalanchoë Diamond® Pink
Flores dobradas Rosa
Kalanchoë Diamond® Pink Improved
Flores dobradas Rosa
Kalanchoë Tiger® Double Light Yellow - available end 2019
Flores dobradas Bicolor
10.5 / 12 / 15cm
Kalanchoë Tiger® Double Orange - available end 2019
Flores dobradas Bicolor
10.5 / 12 / 15cm
Kalanchoë Tiger® Double Copper - available end 2019
Flores dobradas Bicolor
10.5 / 12 / 15cm
Kalanchoë Tiger® Double Soft Pink - available end 2019
Flores dobradas Bicolor
10.5 / 12 / 15cm
Kalanchoë Tiger® Double Pink - available end 2019
Flores dobradas Bicolor
10.5 / 12 / 15cm
Kalanchoë Tiger® Double White - available end 2019
Flores dobradas Bicolor
10.5 / 12 / 15cm
Kalanchoë Tiger® Bronze - available end 2019
Flores simples Bicolor
10.5 / 12 / 15cm
Kalanchoë Tiger® Light Yellow - available end 2019
Flores simples Bicolor
10.5 / 12 / 15cm
Kalanchoë Tiger® Yellow - available end 2019
Flores simples Bicolor
10.5 / 12 / 15cm
Kalanchoë Tiger® Gold - available end 2019
Flores simples Bicolor
10.5 / 12 / 15cm
Kalanchoë Tiger® Copper - available end 2019
Flores simples Bicolor
10.5 / 12 / 15cm
Kalanchoë Tiger® Orange - available end 2019
Flores simples Bicolor
10.5 / 12 / 15cm
Kalanchoë Tiger® Red - available end 2019
Flores simples Bicolor
10.5 / 12 / 15cm
Kalanchoë Tiger® Dark Pink - available end 2019
Flores simples Bicolor
10.5 / 12 / 15cm
Kalanchoë Tiger® Pink - available end 2019
Flores simples Bicolor
10.5 / 12 / 15cm
Kalanchoë Tiger® Soft Pink - available end 2019
Flores simples Bicolor
10.5 / 12 / 15cm
Kalanchoë Tiger® White - available end 2019
Flores simples Bicolor
10.5 / 12 / 15cm
Kalanchoë Soraya® White
Flores dobradas Branco
9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Snowflake®
Flores dobradas Branco
6 / 9cm
Kalanchoë Serenity® Silk
Flores dobradas Branco
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Siberia®
Flores dobradas Branco
9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Skydive®
Flores dobradas Branco
9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Saké®
Flores simples Branco
9 / 10.5cm
Kalanchoë Souvereign®
Flores simples Branco
10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Serenity® Apricot
Flores dobradas Amarelo
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Sunday®
Flores dobradas Amarelo
9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Diamond® Sfinx
Flores simples Amarelo
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Serenity® Gold
Flores dobradas Amarelo
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Spain®
Flores simples Amarelo
10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Sherry®
Flores simples Amarelo
6 / 9 / 10.5cm
Kalanchoë Sign®
Flores dobradas Bicolor
9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Soraya® Salmon
Flores dobradas Laranja
9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Serenity® Salmon
Flores dobradas Laranja
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Serenity® Peach
Flores dobradas Bicolor
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Sumo®
Flores dobradas Laranja
9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Solfège Dark®
Flores dobradas Laranja
9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Serenity® Coral
Flores dobradas Bicolor
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Story®
Flores simples Laranja
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Saigon®
Flores simples Laranja
9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Serenity® Red White
Flores dobradas Bicolor
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Serenity® Light Red
Flores dobradas Vermelho
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Serenity® Red
Flores dobradas Vermelho
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Samurai®
Flores dobradas Vermelho
9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Secret®
Flores dobradas Vermelho
9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Lipstick®
Flores simples Vermelho
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Serenity® Purple White
Flores dobradas Bicolor
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Serenity® Purple
Flores dobradas Violeta
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Shadow®
Flores dobradas Violeta
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Sari®
Flores dobradas Violeta
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Shiva®
Flores simples Violeta
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Stax®
Flores simples Bicolor
6 / 9 / 10.5 / 15 / 23cm
Kalanchoë Serenity® Pink White
Flores dobradas Bicolor
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Serenity® Pink
Flores dobradas Rosa
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Safira®
Flores dobradas Rosa
10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Sultan®
Flores dobradas Rosa
9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Soraya® Dark Pink
Flores dobradas Rosa
9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Soraya® Pink
Flores dobradas Rosa
9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Stairway®
Flores dobradas Rosa
9 / 10.5 / 15 / 23cm
Kalanchoë Serenity® Soft Pink
Flores dobradas Rosa
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Serenity® Rosa
Flores dobradas Bicolor
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Sorbet®
Flores simples Rosa
10.5 / 12 / 15 / 23cm
Kalanchoë Stardust®
Flores simples Rosa
9 / 10.5 / 15 / 23cm
Kalanchoë Patio® Pink
Flores simples Rosa
6 / 9 / 10.5 / 12 / 15 / 23cm